DE AVENUES

 
ROTARY'S AVENUES of SERVICE

Voor de avenues zijn in de club commissies ingesteld. Een commissie bestaat uit een voorzitter, aangevuld met twee of drie leden van de club. Uit deze commissie komt mogelijk voor het volgende jaar de opvolger van de huidige voorzitter van de desbetreffende commissie. 

De Four Way Test of the things we think, say or do:

  • Is it the Truth? - Is het waar ?
  • Is it Fair to all concerned? - Is het billijk voor alle betrokkenen ?
  • Will it build goodwill and better friendships? - Bevordert het onderling vertrouwen en de vriendschap ?
  • Will it be beneficial to all concerned? - Komt het alle betrokkenen ten goede ?
Clubservice
Omvat alles wat rotarians kunnen en moeten doen om ervoor te zorgen dat hun club goed functioneert. Daartoe behoort de zorg voor een goede organisatie, een vlot en plezierig verloop van alle bijeenkomsten en activiteiten die in de club een goede verstandhouding en vriendschap bevorderen. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek, de "attendance". Is die lager dan 60%, dan kan een lid worden geroyeerd. Door een hoge attendance wordt de "fellowship", de kameraadschap, bevorderd, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

terug naar boven

Vocational service

De inhoud van deze avenue valt als volgt te omschrijven: de wijze waarop elke rotarian zich dienstbaar kan/wil maken in of door haar/zijn beroep.
Vocational service is ontstaan uit de behoefte om met anderen te spreken over de wijze van functioneren in de beroeps-uitoefening. Juist door de veelzijdigheid van classificaties binnen de club kunnen rotarians zich uit een veelheid van opvattingen een mening vormen. Rotary is in dit opzicht een ontmoetingsplaats. Door uitwisseling van beroepservaringen kunnen leden elkaar beter leren kennen en een duidelijker visie krijgen op hun eigen doen en laten en dat van anderen.
Onze zorg voor het milieu maakt deel uit van deze avenue.

terug naar boven

Community service

Kortweg wordt hiermee bedoeld het dienen van de plaatselijke gemeenschap, zo mogelijk samen met bestaande organisaties. De communitygedachte kan gestalte worden gegeven door hulpverlening in woord en daad, zowel door een financiele ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van mankracht. In het algemeen fungeert Rotary als lokale motor. Is een project eenmaal gestart, dan moet de verdere uitvoering, zo mogelijk, aan andere instanties worden overgelaten.

terug naar boven

International service

Je inzetten voor het bevorderen van goede internationale verhoudingen zoals het bereiken van goodwill en vrede, en het bestrijden van vooroordelen. 
Middelen hiertoe zijn: deelname aan activiteiten in het kader van: Rotary Foundation en ontmoeting met leden van diverse buitenlandse contactclubs.

New Generations Service

Door New Generations service, werken we met jongeren om hen te helpen de volgende generatie van leiders, visionairs, en vredestichters te worden. Hiervoor zijn veel jeugdprogramma's inzetbaar zoals: internationale jeugduitwisseling, zomeruitwisselingen, RYLA etc.

Voor de avenues zijn in de club commissies ingesteld. Een commissie bestaat uit een voorzitter, aangevuld met twee of drie leden van de club. Uit deze commissie komt mogelijk voor het volgende jaar de opvolger van de huidige voorzitter van de desbetreffende commissie. 

terug naar boven

 

 
4x4wintertrail


Van 2003 tot en met 2012 een jaarlijks terugkerend evenement op de zaterdag voor 5 december is de 4x4WINTERTRAIL. Sinds 2003 werd op de crossbaan in Heerde door Rotary Club Oldebroek-Elburg een wintertrail voor 4x4 wagens georganiseerd voor een goed doel. Gedurende de 10 jaar werd hier ruim over €100.000,- mee "verdiend". In het jaar 2013/2014 wordt door onze club een nieuwe fundraiser gestart die hopelijk net zo succesvol zal blijken.

 
 

Copyright ® Rotary Club Oldebroek-Elburg