Websites van leden

Zakelijk:

Henk Jan Kamphuis

Ruud Koele

Helmig Flier

Alfred Vaessen

Peter Strabbing

Ger Hup

Wim Gerards

Berto Kremer

Evert Jan v/d Fliert - Stavelei

Evert Jan v/d Fliert - Chalets

 


Rotaryclub Oldebroek-Elburg binnen Rotary International

Rotary International

Rotary is voortgekomen uit een in 1905 door Paul Harris in Chicago genomen initiatief. 

Rotary International (R.I.) is een wereldorganisatie, die ca. 31.314 clubs met ruim 1,2 miljoen leden, over 166 landen verenigt. Het hoofdkantoor van R.I. is gevestigd in Evanston, Illinois, U.S.A. 

Rotary International bakent gebieden af (districten), waarbinnen de clubs organisatorisch zijn samengevoegd. Rotary International telt 529 districten. Hiervan heeft Nederland er 7 nl. D 1550 t/m 1610, met samen ca. 20.000 leden in ruim zo'n 450 Rotaryclubs.  

Rotary Club Oldebroek-Elburg

De Rotary Club Oldebroek-Elburg behoort tot D 1560. Het district telt meer dan 60 Rotaryclubs.

In elk district is een "gouverneur" werkzaam. Hij/zij wordt benoemd tijdens de Internationale Conventie. De voordracht wordt opgesteld tijdens de distrctsconferentie. Deze functionaris is te beschouwen als gedelegeerd bestuurslid van R.I. binnen het district. Hij/zij is voor een jaar ondermeer belast met de begeleiding van de clubs. Hij/zij bezoekt daartoe alle clubs minstens eenmaal per jaar en behartigt alle districtsbelangen. Het gouverneurschap is een jaar lang een onbezoldigde, in feite, full-time baan. 

Districten zijn op hun beurt onderverdeeld in regio's. In deze regio's bestaan contacten tussen clubbesturen (de R.B.C. = regionaal bestuurs contact). De R.C. Oldebroek-Elburg behoort met de clubs Epe, Ermelo, Ermelo-Putten, Harderwijk, Hattem-Heerde en Nunspeet tot regio I: de Noord-Veluwe.

Elke Rotaryclub is binnen R.I. autonoom, maar wel gebonden aan de statuten van R.I. Verder heeft iedere Rotaryclub heeft een nauwkeurig vastgesteld en omschreven clubgebied. Er kan meer dan een Rotaryclub in hetzelfde clubgebied voorkomen (een zogenaamde additional club). KIik hier voor een overzicht van onze leden of onze voorzitters tot op heden.

Het Rotary clubjaar loopt van 1juli t/m 30 juni.

terug naar boven

 

Websites Rotary

Rotary Nederland

Rotary International

Ons District 1560

De Rotarian (Nederlands)

Rotary Nederland Ledenadministratie (alleen voor leden)

Overzicht clubs in ons district


terug naar boven

 

 
 

Copyright ® Rotary Club Oldebroek